background

ONZE WERKELIJKHEID
BESTAAT UIT EEN ONEINDIG AANTAL
MOGELIJKHEDEN...

NL

HET HANGT AF VAN JOUW BEWUSTZIJN, ALS WAARNEMER
WELKE ZICH ZAL ONTVOUWEN...

OUR REALITY
CONSISTS OF AN UNCOUNTABLE NUMBER OF
POSSIBILITIES...

EN

IT DEPENDS ON YOUR CONSCIOUSNESS,
AS AN OBSERVER
WHICH ONE WILL DEPLOY...